Obsah

Poplatky 2018Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6.2018.

 

Poplatek za komunální odpad: trvale hlášeni 650 Kč/osoba

                                                 rekreanti 650 Kč/nemovitost

Svozový kalendář 2018

 

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 30.6.2018.

Poplatek za psa: prvního 80 Kč, dalšího 120 Kč.

 

Výše všech poplatků je stanovena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místních poplatcích.

Poplatky lze platit v úředních hodinách na OÚ Tupadly nebo na účet obce 460002349/0800. Variabilní symbol uveďte 2018XX (číslo popisné nebo evidenční), konstatní symbol 0308, specifický symbol 1340, v poznámce pro příjemce uveďte prosím Vaše příjmení.

Obec již složenky na rozdíl od minulých let nezasílá.

Pokud vlastníte sběrnou nádobu na odpad, vyzvedněte si známku na rok 2018 na OÚ. Popelnice bez známky na rok 2018 nebudou od 1.7.2018 vyváženy.

 

Daň z nemovitosti

Výběr a správa této daně je plně v kompetenci Finančního úřadu v Mělníce. Daň z nemovitosti je splatná do 31.5.2018. Finanční úřad ve většině případů zasílá složenku, nicméně nedoručení složenky není omluvou pro nezaplacení daně. Od roku 2018 je možné zažádat o zasílání emailem.