Obsah

Poplatky 2021Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je splatný do 30.6.2021.

 

Poplatek za komunální odpad: trvale hlášeni 650 Kč/osoba

                                                       rekreanti 650 Kč/nemovitost

 

 

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 30.6.2021.

Poplatek za psa: prvního 80 Kč, dalšího 120 Kč.

Osoby starší 65 let za psa 80,-Kč

 

Výše všech poplatků je stanovena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místních poplatcích.

Poplatky lze platit v úředních hodinách na OÚ Tupadly nebo na účet obce 460002349/0800. Variabilní symbol uveďte 2021XX (číslo popisné nebo evidenční), konstatní symbol 0308, specifický symbol 1340 komunální odpad, 1341 poplatek ze psa. V poznámce pro příjemce uveďte prosím Vaše příjmení.

Obec již složenky na rozdíl od minulých let nezasílá.

Pokud vlastníte sběrnou nádobu na odpad, vyzvedněte si známku na rok 2021 na OÚ. Popelnice bez známky na rok 2021 nebudou od 1.7.2021 vyváženy.

 

Daň z nemovitosti

Výběr a správa této daně je plně v kompetenci Finančního úřadu v Mělníce. Daň z nemovitosti je splatná do 31.5.2021. Finanční úřad ve většině případů zasílá složenku, nicméně nedoručení složenky není omluvou pro nezaplacení daně. Od roku 2018 je možné zažádat o zasílání emailem.