Obsah

           Organizační struktura úřadu obce Tupadly

Blanka Škůrková - starostka obce

Milan Řepa 1. místostarosta obce

Miloslava Šulová  - 2. místostarostka obce

 

                                     Zastupitelstvo

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D. - předsedkyně kulturního výboru, správa bytového fondu, administrace webových stránek obce

Jan Průcha - předseda finančního výboru

Karel Šula  - předseda kontrolního výboru

Ilona Hencová - členka kulturního výboru, kontrolního výboru