Obsah

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně
  • Osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním
  • Telefonicky

Kontakty na úřad obce Tupadly : Obec Tupadly

                                                 Tupadly čp. 4

                                                 277 21 Liběchov

 

                                              ou.tupadly@tiscali.cz

 

                                               tel: 315 697 432