Obsah

Informace není k dispozici - Rozpočet tento rok
Rozpočet obce rok 2005 PŘÍJMY

Daňové příjmy 975 102,00Kč

Nedaňové příjmy 141 670,10Kč

Kapitálové příjmy 68 683,50Kč

Přijaté dotace 66 700,00Kč

Příjmy celkem: 1 252 155,60Kč

Financování (z roku 2004) 469 000,00KčVÝDAJE

Členění a rozpis výdajů dle kapitol rozpočtu:

Základní školy 40 023,00Kč

Činnosti knihovnické 1 176,00Kč

Záležitosti kultury- SPOZ 9 093,00Kč

Bytové hospodářství 804,70Kč

Veřejné osvětlení 51 604,50Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 31 495,50Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů 62 290,00Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů 12 979,50Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 035,65Kč

Zastupitelstva obcí 323 942,40Kč

Činnost místní správy 568 795,90Kč

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 542,00Kč

Ostatní činnosti – svazky 8896,60Kč

Běžné výdaje celkem: 1 232 667,75Kč