Obsah

Rozpočet obce Tupadly pro rok 2007 - návrh
Výdaje list č.1
Paragraf
položka
Hodnota v Kč
Popis rozpočtové skladby
2212
6121
74 400
Silnice – budovy, haly, stavby (přechod pro chodce)
2212
5139
 5 000
Silnice –nákup posyp. materiálu
2212
5169
15 000
Silnice –nákup služeb (údržba komunikací-prohrnování)
3313
5321
35 000
ZŠ – neinvestiční dotace obcím
3399
5139
 2 000
Ostatní zál.kultury SPOZ – nákup materiálu
3399
5175
 5 000
Ostatní zál.kultury SPOZ – pohoštění
3399
5194
15 000
Ostatní zál.kultury SPOZ – věcné dary
3612
5171
65 000
Bytové hospodářství- opravy a udržování
3631
5154
15 000  
Veřejné osvětlení – elektrická energie
3631
5169
10 000
Veřejné osvětlení – nákup služeb
3635
6119
95 000
Územní plánování- DNM (změna územního plánu)
3639
5362
 8 000
Komunální služby – platby daní a poplatků
3721
5169
20 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup služeb
3722
5169
70 000
Sběr a svoz komunálních odpadů nákup služeb
3723
5169
20 000
Sběr a svoz ostatních odpadů nákup služeb
3745
5011
40 000
Péče o vzhled obcí – platy zaměstnanců
3745
5021
 2 000
Péče o vzhled obcí – ostatní osobní výdaje
3745
5031
11 000
Péče o vzhled obcí – povinné pojistné na soc. zabez.
3745
5032
 4 000
Péče o vzhled obcí – povinné poj. na veřejné zdrav. poj.
3745
5139
 5 000
Péče o vzhled obcí – nákup materiálu
3745
5156
 5 000 
Péče o vzhled obcí – pohonné hmoty a maziva
3745
5171
 5 000
Péče o vzhled obcí – opravy a udržování (křovinořez)
5519
5169
 2 000
Ostatní zál. požární ochrany – nákup služeb
6112
5021
20 000
Zastupitelstva obcí – ostatní osobní výdaje
6112
5023
370 000
Zastupitelstva obcí odměny členů ZO
6112
5031
70 000
Zastupitelstva obcí - povinné pojistné na soc. zabez.
6112
5032
26 000
Zastupitelstva obcí - povinné poj. na veřejné zdrav. poj.
6112
5162
5 000
Zastupitelstva obcí – služby telekomunikací
6112
5167
5 000
Zastupitelstva obcí – služby školení

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet obce Tupadly pro rok 2007 - návrh
                                                                                            Výdaje  list č.2
Paragraf
Položka
Hodnota v Kč
Popis rozpočtové skladby
6171
5011
250 000
Činnost místní správy – platy zaměstnanců
6171
5021
 10 000
Činnost místní správy – ostatní osobní výdaje
6171
5031
 63 000
Činnost místní správy - povinné pojistné na soc. zabez.
6171
5032
 22 000
Činnost místní správy - povinné poj. na veřejné zdrav. poj.
6171
5038
3 000
Činnost místní správy – ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem
6171
5136
10 000
Činnost místní správy – knihy, učeb.pomůcky a tisk
6171
5138
5 500
Činnost místní správy – nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
6171
5139
15 000
Činnost místní správy – nákup materiálu
6171
5151
1 000
Činnost místní správy – studená voda
6171
5153
40 000
Činnost místní správy – plyn
6171
5154
13 000
Činnost místní správy – elektrická energie
6171
5161
4 000
Činnost místní správy – služby pošt
6171
5162
30 000
Činnost místní správy – služby telekomunikací
6171
5163
13 000
Činnost místní správy – služby peněž.ústavu
6171
5167
4 000
Činnost místní správy – služby školení a vzdělávání
6171
5169
90 000
Činnost místní správy – nákup služeb
6171
5175
4 000
Činnost místní správy – pohoštění
6171
5194
3 000
Činnost místní správy – věcné dary
6171
5362
8 000
Činnost místní správy – platby daní a poplatků
6310
5163
6 000
Obecné výdaje z fin.operací – služby peněž.ústavu
6409
5329
72 000
Ostatní činnosti – ostatní neinv.dotace veř. rozp. územní úrovně
3612
5137
15 000
Bytové hospodářství - DDHM
3612
6121
549 000
Bytové hospodářství – budovy, haly, stavby
3613
5154
4 000
Nebyt. hospodářství   - elektřina
1032
5169
50 000
Lesní hospodářství – nákup služeb