Obsah

Fotogalerie

V souladu s se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) má každý občan právo na souhlas či nesouhlas se zveřejněním svých fotografifí, či fotografifí, na kterých se nachází jeho děti. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografifí, na kterých jste konkrétně vy nebo vaše děti, prosím napište email na ou.tupadly@tiscali.cz s požadavkem o vymazání dané fotografie, a také údaj o kterou konkrétní fotografii, nebo více fotografií se jedná.

Děkujeme.

Správce webu a fotogalerie obce Tupadly

Mikulášská

Mikulášská

V roce 2013 se Mikulášská nadílka konala zase v Motelu Sv. Kryštof. Byla tam příjemná atmosféra, děti měly zase připravený raut a přišel Mikuláš i s čerty, rozdal dárečky hodným dětem a zlobivým uhlí.