Obsah

Fotogalerie

V souladu s se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) má každý občan právo na souhlas či nesouhlas se zveřejněním svých fotografifí, či fotografifí, na kterých se nachází jeho děti. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografifí, na kterých jste konkrétně vy nebo vaše děti, prosím napište email na ou.tupadly@tiscali.cz s požadavkem o vymazání dané fotografie, a také údaj o kterou konkrétní fotografii, nebo více fotografií se jedná.

Děkujeme.

Správce webu a fotogalerie obce Tupadly

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami

                   ůj

Krásné a opravdu zábavné odpoledne, které se povedlo. Soutěž v pojídání palačinek na čas měla veliký úspěch, v každé kategorii se zúčastnilo 8-12 soutěžících. Soutěžili jak nejmenší předškoláčci, kteří museli sníst jednu palačinku, tak i velcí a silní chlapi, kteří jich měli 5. Ne všichni ale svůj počet sníst zvladli, přeci jen to byl náročný úkol. Každopádně všem velký dík a gratulace!