Obsah

Kontakty

Zajímavé odkazy


Úřední záležitosti

Oficiální stránky města Mělník www.melnik.cz

Portál veřejné zprávy portal.gov.cz/portal/obcan

Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz

 

Občanské záležitosti

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje www.uszssk.cz

Občanské sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz

Databáze nebezpečných výrobků www.nebezpecnevyrobky.cz

Třídění odpadu www.jaktridit.cz

 

Kultura

Program kina Sokol programy.sms.cz/kina/melnik/sokol

Program kina Štětí programy.sms.cz/kina/steti/steti

Regionální muzeum Mělník www.muzeum-melnik.cz