Obsah

Územní plán obce


Dne 27.11.2015 nabyl účinnosti nový Územní plán obce Tupadly.

Zde jsou ke stažení informace týkající se Územního plánu obce:

 

Územní plán obce Tupadly - textová část

Územní plán obce Tupadly - hlavní výkres

Základní členění území

Zábory půdního fondu

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Širší vztahy

 

bb