Obsah

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

 

Složení Krizového štábu obce TUPADLY

jméno

telefon

Miloslava Šulová - starostka

734 737 686

Tereza Cílková - místostarostka

734 737689

 Šula Karel – technická pomoc

 

 

 

 

 

 

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

 

Další informace na webu:

Krizové řízení: www.krizove-rizeni.cz

Institut ochrany obyvatelstva: www.ioolb.cz

Krizový management ČR: www.emergency.cz

Hydrometeorologický ústav ČR: www.chmi.cz

 

Texty ke stažení zde:

Krizové řízení - Příprava na mimořádné události obce Tupadly

Příloha č. 1

Příloha č. 2