Obsah

Fotogalerie

V souladu s se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) má každý občan právo na souhlas či nesouhlas se zveřejněním svých fotografifí, či fotografifí, na kterých se nachází jeho děti. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografifí, na kterých jste konkrétně vy nebo vaše děti, prosím napište email na ou.tupadly@tiscali.cz s požadavkem o vymazání dané fotografie, a také údaj o kterou konkrétní fotografii, nebo více fotografií se jedná.

Děkujeme.

Správce webu a fotogalerie obce Tupadly

Den dětí a slavnostní otevírání parku

Den dětí a slavnostní otevírání parku

Slavnostní otevírání parku a den dětí se opravdu vydařil. Odhadem přišlo 160 lidí, soutěží se zúčastnilo 55 dětí. Nejmladšímu účastníkovi byly teprve dva měsíce. K poslechu, tanci a zábavě hrál pan Křováček. Místostarostka Nováková přečetla slavnostní řeč i s poděkováním sponsorům a Nadaci ČEZ a symbolicky přestřihla pásku do parku. Firma Dakura (Motel Sv. Kryštof) zajistila občerstvení a soutěže pro starší děti. Počasí nám i přes vydatné deště nakonec přálo, takže pohodě nechybělo vůbec nic.

Doufáme, že jste si to užili, všem moc děkujeme a těšíme se za rok zase.