Obsah

Fotogalerie

V souladu s se Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) má každý občan právo na souhlas či nesouhlas se zveřejněním svých fotografifí, či fotografifí, na kterých se nachází jeho děti. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografifí, na kterých jste konkrétně vy nebo vaše děti, prosím napište email na ou.tupadly@tiscali.cz s požadavkem o vymazání dané fotografie, a také údaj o kterou konkrétní fotografii, nebo více fotografií se jedná.

Děkujeme.

Správce webu a fotogalerie obce Tupadly

Den dětí

Den dětí

Jako již každoročně se v červnu konal den dětí. tentokrát to vyšlo na 9.6. Dětí, rodičů, prarodičů oblečených za indiány přišlo nespočet, takže se Tupadly na jendo odpoeldne přeměnily v indiánskou vesničku. Ke konci nás bohužel vyrušila bouřka a většina utíkala rychle domů. I tak jsme si to užili.